Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

9353 ced8 400
kuc doradca
Reposted fromMetaleToHuj MetaleToHuj
Reposted fromMetaleToHuj MetaleToHuj
9880 bb69 400
Reposted fromfoina foina viaFienrira Fienrira
3763 8d44 400
Reposted fromillidan illidan viabiianca biianca
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viaindywidualistkaaa indywidualistkaaa
9316 bf2a 400
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viaindywidualistkaaa indywidualistkaaa

July 07 2015

8414 6604 400
Reposted bywayindarknessechoesfromonetoanothersecalecornutuumnotorious-rookiefuckingspecialmatusskapitandziwny
7891 c179 400
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
— Rouge
Reposted fromitwaslove itwaslove viaallay allay
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej

July 01 2015

Reposted froml3910n l3910n viazyrafa zyrafa
7399 a197 400
Reposted fromkropq kropq viacrystallineeyes crystallineeyes
7863 17dd 400
#akademiasztuki
"Można powiedzieć wszechświatowi: To nieuczciwe. A wszechświat odpowie zapewne: Nie? A to przepraszam."
— Pratchett
Reposted fromteaholic teaholic viajestem-memem jestem-memem

the-psycho-cutie:

i didn’t realize growing up meant dying inside but hey it’s whatever

Reposted fromLorisCross LorisCross viajestem-memem jestem-memem
Żebyś nigdy nie straciła swojej wrażliwości i tego nietuzinkowego spojrzenia na pewne sprawy.
— najlepsza pani J.K
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabezsenna bezsenna

Może niektórzy ludzie pojawiają się po to, by wyleczyć nas z innych ludzi...

 - CrazyAnt's soup
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viabezsenna bezsenna
Reposted fromweightless weightless viabezsenna bezsenna
3997 afa4 400
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viabezsenna bezsenna
5200 ceb4 400
Wiersze o moim psychiatrze 3
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viabezsenna bezsenna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl